Keravan pesimälinnusto kartoitettiin

Pikkutylli. Kuva Pekka Nurminen Keravan kaupunki kartoitti kaupungin pesimälinnuston atlaskartoituksella vuosina 2006-08. Keravalla on aiemmin kartoitettu perhosia ja kasveja, nyt oli linnuston vuoro.

Atlaskartoituksessa lintujen levinneisyyttä selvitettiin 1 km * 1 km kokoisten ruutujen tarkkuudella. Lintuatlaksen tavoite oli selvittää lajien levinneisyys ja kartuttaa tietojamme erityisesti linnustolle arvokkaimmista kohteista kaupungin alueelta.

Keravan kaupunki tilasi atlastyön toteutuksen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry:ltä. Hanketta koordinoivat Mika Asikainen ja Mikko Savelainen.

Palaa luontoportaaliin Tiivistelmä tuloksista   Katso ruutukohtaisia tuloksia   Katso lajikohtaisia tuloksia