Tiivistelmä tuloksista

Keravan lintuatlashankkeessa kartoitettiin kunnan alueella pesivää linnustoa 1 x 1 km kokoisissa ruuduissa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää lintujen levinneisyyttä kunnan alueella ja saada kuva siitä, missä sijaitsevat linnuston kannalta tärkeät alueet Keravalla.

Ylivoimaisesti eniten lajeja havaittiin Keinukallion ruudussa, 64 lajia. Muita erinomaisia ruutuja olivat Koukkukallion ruutu (56 lajia), Ahjon-Ollilanlammen ruutu (50 lajia) sekä Haukkavuoren ruutu (49 la-jia). Kokonaisista ruuduista selvästi vähiten lajeja havaittiin keskustan ruudussa (28 lajia) ja vankilan peltoruudussa (26 lajia).

Atlaskartoituksessa tehtiin varmistettuja pesimähavaintoja tai pesintään viittaavia havaintoja yhteensä 103 lintulajista. Yleisimmät lajit olivat mustarastas ja talitiainen. Ne havaittiin kaikissa ruuduissa. Lähes kaikissa ruuduissa havaittiin myös peippo, viherpeippo, pajulintu, punarinta, sinitiainen, räkättirastas ja kirjosieppo.

Kuudesta valtakunnallisesti uhanalaisesta lajista on tehty viime vuosina pesintään viittaavia havaintoja Keravalla: viiriäinen, valkoselkätikka, käenpiika, pikkutikka, tiltaltti ja peltosirkku. Silmälläpidettävistä lajeista Keravan lajistoon kuuluu 13 lajia: teeri, ruisrääkkä, käki, kehrääjä, harmaapäätikka, pohjantik-ka, kangaskiuru, pensastasku, kivitasku, pikkusieppo, pikkulepinkäinen, kottarainen ja varpunen. Kaikis-ta näistä ei ole varmistettuja pesintöjä ja pohjantikasta on havaintoja vain pesimäkauden ulkopuolelta. Lisäksi havaittiin kaksi EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajia, pyy ja huuhkaja.

Linnustollisesti Keravan merkittävimmät alueet ovat isoimmat, yhtenäiset metsät Koukkusuo-Keinukallio -alueella, Kaskelan Haukkavuoressa ja Virossa, viljelyalueet Jokivarressa ja vankilalla sekä metsän ja niityn yhdistelmä Ollilassa.

Takaisin etusivulle