spacer.png, 0 kB

 

 

 kottarainen.jpg

 

 

 

 

 

 

Keinukallio_7.7.2005.jpg

 

 

 

 


 

Karhuntassunoja_20.5.2005.jpg


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Tervetuloa tutustumaan Keravan luontoon Tulosta Sähköposti

Luontoportaali on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ylläpitämä kaikille avoin luontotietojärjestelmä. Luontoportaali toimii Keravalta kerätyn luontotiedon sähköisenä tietopankkina, joka palvelee niin yksittäisiä luonnosta kiinnostuneita käyttäjiä kuin maankäytön suunnittelusta vastaavia viranomaistahoja. Luontoportaalin tavoitteena on lisätä ja koota yhteen tietämystä Keravan alueen luonnosta ja tätä kautta herättää kiinnostusta lähiluontoamme kohtaan. 

Lisätiedot ja palaute: ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen, p. 040 314 4729 (etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lintuosio

Portaalin lintuosiossa voi tutustua Keravan kaupungin alueella pesiviin lintulajeihin. Koko kaupungin kattava pesimälinnuston kartoitus suoritettiin vuosina 2006-2008. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää Keravan kaupungin alueella pesivien lintulajien levinneisyyttä 1 km * 1 km ruutujen tarkkuudella ja kartuttaa tietojamme linnustolle arvokkaimmista kohteista kaupungin alueella. Myös kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua aineiston keruuseen kevään ja kesän 2008 aikana. Pesimähavaintoilmoituksia tulikin varsin mukavasti, noin 300 kappaletta. Kiitos paljon kaikille osallistuneille!

Pesimälinnuston kartoitus: Keski- ja Pohjois- Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry
Tekstit ja graafinen suunnittelu: Mika Asikainen
Tekninen toteutus: Joonas Gustafsson
Valokuvat: Pekka Nurminen

Perhososio

Perhososiossa pääsee tutustumaan Keravalla tavattuihin suurperhoslajeihin. Osio perehdyttää käyttäjänsä perhosten maailmaan tekstien, perhoskuvien, erilaisten hakuraporttien sekä havainto- ja paikkatietojen avulla. Tietokannassa olevat perhoshavainnot on tehty useiden eri harrastajien toimesta, alkaen 1960-luvulta nykypäivään. Havaintotiedot koostuvat pääasiassa Keravan alueella tavatuista yksilöistä. Merkittävimpien lajien kohdalla on huomioitu myös Keravan rajan läheisyydessä muiden kuntien puolella tehdyt havainnot. Havaintojen selailun lisäksi perhososioon sisältyy keväällä 2007 valmistunut tallennusosio. Tallennusosion kautta kuka tahansa perhosia tunteva henkilö pääsee tallentamaan omia Keravalla tehtyjä perhoshavaintojaan ja näin osallistumaan arvokkaan luontotiedon keräämiseen! 

Perhosten systemaattinen luokittelu noudattaa vuoden 2012 uutta systemaattista järjestystä. Perhosten uhanalaisuusluokitus on vuoden 2010 mukainen.

Perhostietokantaan tallennetut havainnot päivitetään kesäkaudella viikon välein.  

Graafinen suunnittelu: Mia Vaittinen, Asko Oksanen ja Matti Laiho
Tekninen toteutus: Matti Laiho ja Asko Oksanen
Tekstit: Mia Vaittinen ja Asko Oksanen

Etusivujen kasvi- ja perhoskuvat: Mia Vaittinen

Kasvi- ja historiaosio

Kasvi- ja historiaosio esittelee Keravan kaupungin alueella esiintyvät kasvit sekä perehdyttää käyttäjän Keravan luonnon historiaan. Havaintomateriaalina käytetään kasvilajikortteja sekä lukuisia ilmakuvia kaupungin alueelta. Kasvikartoitukseen liittyvät maastotyöt on tehty vuosina 1996-2000 kahdessa eri vaiheessa, ensin ruutukartoituksena ja myöhemmin biotooppikartoituksena. Tästä johtuen ruutukartta- ja biotooppikarttahaun tulokset saattavat olla toisistaan hieman poikkeavia. Kasvillisuustiedot saattavat osittain olla myös vanhentuneita, johtuen kartoituksen jälkeisistä maankäytön muutoksista.

Kasvikartoitus: Metsätähti Oy
Kasvikuvat: Pertti Ranta, Mikko Siitonen, Ari Lavinto, Pekka Routasuo ja Juha Honkala
Tekstit: Metsätähti Oy ja Matti Nieminen (asutushistoria ja arkeologia)
Kartat ja viistoilmakuvat: Keravan kaupunki
Tekninen toteutus, graafinen suunnittelu ja toteutus: Antamis Finland Oy 

 
spacer.png, 0 kB
Copyright © Keravan Kaupunki, 2006
PL 123, 04201 Kerava
kerava@kerava.fi | Ylläpito | Käyttöehdot
Puh. (09) 294 91
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB